Nguyễn Sao

Saigon, 1960
Saigon, 1960
1994_0000_versAAPP_b_bas rec
Paris, 1994

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sao là một nghệ sĩ gốc Việt, sinh ngày 1 tháng 9 năm 1915 tại Vỹ Dạ ( Huế, Trung Bộ Việt Nam ), qua đời ngày 27 tháng 1 năm 2006 tại Paris.

Mặc dù thấm nhuần nền văn hóa Á Châu nhưng ông có tư duy rất cởi mở và chính điều
này đã nuôi dưỡng nguồn cảm hứng vô tận xuyên qua suốt cuộc đời sáng tác của ông.

Là một nghệ sĩ đa tài ông đã thành đạt trong rất nhiều lãnh vực nghệ thuật,
hội họa minh họa,chạm trổ điêu khắc,sơn dầu, sơn mài, trang trí nội thất ngoại cảnh.

 

DevantPalais_b_protegeNoir_bas
Hái sen, tranh sơn mài 60×90 (vers 1970)
Marché en plein air, couleurs sur soie 40x50, vers 1975
Chợ Hà Nội, tranh lụa 40×50 (vers 1975)
Marché de Saigon, huile sur toile 50x60, vers 1980
Chợ Bến Thành, tranh sơn dầu 50×60 (vers 1980)
Pêcheurs, gouache sur papier 29x40 (Saigon, 1964)
Dân chài, tranh màu bột 29×40 (1964)
Chemin de campagne à Auliac, pastel à l'huile 52x68 (Paris, vers 1990)
Cảnh quê làng Auliac, tranh màu phần 52×68 (vers 1990)
laure
Laure, tranh sơn dầu 62×75 (vers 1984)

 

Saigon, vers 1970
Sai Gòn, 1970

SculptureMeme2Red