Tiểu sử

Mồ côi cha, ông sớm biểu lộ năng khiếu hội họa và khi trưởng thành ông đã theo học nghệ thuật tại Trường Mỹ Thuật Gia Định. Giáo sư giảng dạy cho ông là họa sĩ người Pháp  Jules G. Besson (1868-1942).

Tốt nghiệp năm 1935, ông khởi đầu sự nghiệp với công tác trang trí sân khấu lưu động
tại miền Nam Việt Nam và dạy vẽ tại Trường Trung Học Phú Xuân (Huế 1938-1939)

Trong Thế Chiến Thứ 2 ( 12/1939 ) ông được huy động vào đoàn quân “Travailleurs Indochinois” và được đề cử làm thông dịch viên tại “Poudrerie nationale d’Angoulême”. Chính tại thành phố này ông có cơ hội gặp gỡ họa sĩ Marie Baranger, môn sinh của họa sĩ Maurice Denis, và được ông khuyến khích theo học nghệ thuật.

Sau Hiệp định Đình chiến ông gia nhập khu vực tự do. Tại ” Camp de Sorgues ” ông được giao quản lý ” La Maison artisanale de la 3è Légion des Travailleurs Indochinois “.

Thời gian sống tại miền Vaucluse ông tham gia các khóa học của trường ” Ecole Municipale des Beaux Arts d’Avignon ” với giáo sư Claude Firmin, người đã trở thành bạn thân thiết với ông sau này.

sorgues-1941
Sorgues, 1941

Năm 1943 ông được thuyên chuyển sang  tại Paris và có cơ hội tham gia các khóa học của Trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật  (ENSBA) với giáo sư Nicolas Untersteller và Trường Quốc Gia Cao Đẳng Trang Trí (ENSAD) năm 1945.

Ông đã thực hiện được ước mơ thời thơ ấu. Thời kỳ hậu chiến ông giao lưu kết bạn với rất nhiều nghệ sĩ Việt Pháp.

Paris Montparnasse, 1945
Paris Montparnasse, 1946

 

Dans son atelier, Paris (1977)
Trong xương vẽ riêng, Paris 1977

 

Le prince poète Tuy Ly, huile sur toile (Hué 1997)
Văn hào Tuy Lý Vương, tranh sơn dầu (Huế, 1997)